Ms. Raquel Lee Wanko

Hơn 4 năm dạy tiếng Anh tổng quát và hiện đang dạy IELTS. Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, hệ thống đánh giá và phương pháp sư phạm hợp tác.

 

I. BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ

Ielts 8.0

Bằng cử nhân của Đại học Penn State (Mỹ)

*  Chứng chỉ/Giáo dục TEFL

Hoàn thành tại Thành phố Hồ Chí Minh, khóa học 120 giờ bao gồm giảng dạy trên lớp

* Hiện đang theo học khóa Thạc sĩ Giáo dục về Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác.

 

II. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY 

* Hơn 4 năm dạy tiếng Anh tổng quát và hiện đang dạy IELTS. Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, hệ thống đánh giá và phương pháp sư phạm hợp tác.

* Dạy học viên từ 4-22 tuổi tại các trung tâm tiếng Anh hiện đại tại Hải Dương một cách nhất quán

GIÁO VIÊN KHÁC

MR KEENAN

Giáo viên tại ICE

MS KOKA

Giảng viên tại ICE

MR ALVIN MATUKU

Giảng viên tại ICE IELTS

MR LEWIS

Giảng viên tại ICE

MS VERA

Giảng viên tại ICE

MR PIETER

Giảng viên tại ICE
Đăng ký học ICE

Đăng ký tư vấn