TRA CỨU ĐIỂM THI IELTS


(*) Ghi chú: Trường hợp thí sinh không có CMND hoặc CCCD thì liên hệ với trực tiếp với trung tâm để tra cứu kết quả thi.

Nhập lại