MR Afful Simon

 - Là giáo viên yêu nghề, yêu học sinh.

- Cách dạy ngắn gọn, xúc tích, dễ dàng thu hút người học ở mọi lứa tuổi

 

I. BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ 

- Chứng chỉ ESL

- Chứng chỉ TESOL/TEFL

- Chứng chỉ C2 Viện quản lý kinh doanh quốc tế, Berlin- CHLB Đức

- Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Nghiên cứu Phát triển Ghana

 

II. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- 8 năm giảng dạy tiếng Anh Cambridge cho hàng ngàn học sinh từ mẫu giáo đến trung học

- Là một trong những giáo viên được yêu thích nhất tại ICE bởi cách dạy nhiệt huyết, sôi nổi, coi sự tiến bộ của học viên là mục tiêu trong sự nghiệp.

- Phương pháp dạy học đa dạng, luôn đổi mới để đáp ứng được nhu cầu của người học.

- Khuyến khích học viên học tiếng Anh một cách tự nhiên, không áp lực.

GIÁO VIÊN KHÁC

MR IVAN

Giảng viên tại ICE

MR LEWIS

Giảng viên tại ICE

MR ZAK

Giảng viên tại ICE

MR TEDDY

Giảng viên tại ICE

MR RADONE

Giảng viên tại ICE

MR ALEX

Giáo viên tại ICE IELTS
Đăng ký học ICE

Đăng ký tư vấn