Tải các mẫu đơn dành cho thí sinh thi IELTS

Dưới đây là các mẫu đơn dành cho thí sinh đăng thi IELTS: Đơn gửi bảng điểm tới các tổ chức, trường đại học. Đơn đề nghị phúc tra điểm IELTS, đơn hủy hoặc đổi ngày thi và thư ủy quyền nhận kết quả kỳ thi IELTS tại Syd...

Xem thêm